Kontaktirajte nas
Natrag na blog

5 pitanja koje će vam banka postaviti kada tražite poslovni kredit

5 pitanja koje će vam banka postaviti kada tražite poslovni kredit

Potreban vam je poslovni kredit za širenje poslovanja. Ali prije toga banka će tražiti puno toga od vas. Jer banka će, prije donošenja odluke o  financijskom praćenju, htjeti vidjeti hoće li vaše poduzeće biti u mogućnosti otplaćivati kredit. Banka će analizirati vaš povijesni i budući financijski položaj kako bi  procijenila snagu vašeg poduzeća i njegov otplatni potencijal.

Poduzetnik kad odluči pokrenuti investiciju prvo što napravi je da uloži određeno vrijeme i napravi svoje istraživanje, kalkulacije i „složi brojke“ s kojima ode u banku gdje ga u većini slučajeva traže da dostavi poslovni plan ili investicijsku studiju, ovisno o složenosti projekta. Poduzetnik potom pronađe savjetnika koji napiše „studiju“ u dva dana te misli da je time riješio sve. Međutim, tek kad dostavi „studiju“ u banku odnosno kad je banka pročita te postavi veliki broj pitanja shvati da je tek na početku pa ako i odluči krenuti dalje utroši 5-6 mjeseci do realizacije projekta u slučaju da se banka uopće odluči pratiti tj. financirati investiciju. Kako izbjeći ovakav scenarij?

Evo što možete očekivati da će banka od vas tražiti kada podnesete zahtjev za poslovni kredit. Ponekad će se pojaviti izuzeci, ali u pravilu tražit će vas:

Poslovni plan / Investicijska studija

Radi prezentiranja same investicije, ekonomske koristi i efekata koje će investicija imati na vaše poslovanje banka će vas tražiti investicijsku studiju ili poslovni plan, odnosno projekciju budućih prihoda i troškova poslovanja. Ona će, među ostalim, sadržavati sažetak o poduzeću, tržištu, menadžmentu, financijama.

Kolaterali

Kolateral je imovina određene vrijednosti poput nekretnina, pokretnina, zaliha i sl. koju banka uzima u zalog kao osiguranje povrata kredita. Banke vrlo pažljivo promatraju ovu imovinu kako bi se uvjerile da smanjuju rizik. Od vas će zatražiti da angažirate ovlaštenog procjenitelja koji će napraviti procjenu vrijednosti imovine koja se daje u zalog.

Potreba za kolateralima znači da će većina malih poduzetnika morati dati u zalog vlastitu imovinu, obično nekretnine, kako bi dobili poslovni zajam.

Financijska izvješća, po mogućnosti revidirana ili pregledana

Banka će sagledati povijesno i trenutno poslovanje vašeg poduzeća kroz analizu godišnjih financijskih izvješća, bruto bilance, trenutne analitike kupaca, dobavljača, zaliha, zaduženja, uzimajući u obzir  vašu cjelokupnu imovinu i obveze.

Potpune pojedinosti o potraživanjima i obvezama

To uključuje koliko sredstava potražujete, povijest prodaje i plaćanja te s druge strane koliko dugujete dobavljačima, kada su očekivani rokovi plaćanja te postoji li opasnost blokade od strane pojedinog dobavljača. Banka će također tražiti detaljne podatke o postojećim zaduženjima poduzeća (kreditima, leasinzima) kao i o svim zaduženjima većinskih vlasnika i povezanih poduzeća većinskih vlasnika.

Peer analizu

Osim analize financijskog položaja, banka će vaše poduzeće analizirati i u kontekstu osnovne djelatnosti kojom se poduzeće bavi, odnosno industrije u kojoj posluje i tržišnog okruženja, kao i financijskog položaja glavnih konkurenata. Kako biste i sami bili svjesni koliko ste uspješni u odnosu na konkurenciju, potrebno je pripremiti kvalitetnu peer analizu.

poslovni kredit
poslovni zajam
poslovni plan
odobravanje kredita
muškarac udara pečat "odobreno"

Vaši financijski pokazatelji moraju banci predočiti ispravno stanje, kako bi banka mogla donijeti odluku o financiranju.

Iz svega proizlazi da postupak apliciranja za poslovni kredit može biti zahtjevan i iscrpan. Postupak je puno kraći ako unaprijed imate pripremljene odgovore za sva gore spomenuta pitanja. U tom slučaju možete doći do financiranja na ugodniji način.

Imate li pitanja vezano uz pregovore s bankom?