Kontaktirajte nas
Natrag na blog

Bilanca

Bilanca

Bilanca je jedan od tri glavna financijska izvješća. Ostala dva su: Račun dobiti i gubitka i Izvještaj o novčanim tokovima.

Bilanca prikazuje financijsko stanje poduzeća na određeni dan. Budući da bilanca izvještava o financijskom položaju poduzeća u određenom trenutku, omogućuje uvid u to što poduzeće posjeduje, kao i ono što duguje drugim stranama na određeni datum. Ovo je dragocjena informacija bankaru koji želi utvrditi ispunjava li poduzeće uvjete za dodatni kredit. Ostali koji bi mogli biti zainteresirani za bilancu uključuju trenutne investitore, potencijalne investitore, upravu društva, dobavljače, neke kupce, konkurenciju.

Bilanca prikazuje stanje na određeni datum za razliku od Računa dobiti i gubitka koji daje informacije o poslovanju tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Glavni elementi bilance su:

  • Imovina
  • Obveze
  • Kapital

Imovina

Imovina je sve ono što poduzeće posjeduje. Ovo su resursi poduzeća i imaju buduću ekonomsku vrijednost koja se može mjeriti i izraziti u kunama. Imovina također uključuje unaprijed plaćene troškove koji još nisu istekli, kao što su unaprijed plaćeno oglašavanje, pretplaćeno osiguranje, unaprijed plaćene pravne naknade i unaprijed plaćenu najamninu. U imovinu ubrajamo nekretnine, zemljišta, opremu, novac na računu, ulaganja, potraživanja, inventar, pribor, unaprijed plaćeno osiguranje itd.

U imovinu spada i nematerijalna imovina. Nematerijalna imovina je imovina koju ne možete dodirnuti. To može biti intelektualno vlasništvo – znanje, informacije ili procesi koji vaše poslovanje odvajaju od drugih; zaštitni znakovi i patenti – formalno registrirani koncepti koji donose vrijednost vašem poslovanju; reputacija itd.

Kapital i obveze su izvori imovine.

Obveze

Suprotno imovini su obveze. Obveze podrazumijevaju sve ono što poduzeće duguje. Dijelimo ih na kratkoročne i dugoročne obveze:

Kratkoročne obveze obično su one stavke koje dospijevaju tijekom sljedećih 12 mjeseci, od datuma bilance. One mogu uključivati: obveze prema dobavljačima, prekoračenja po računu, kratkoročne zajmove.

Dugoročne obveze. U računovodstvenom smislu, dugoročne obveze su dugovi koji dospijevaju nakon 1 godine, od datuma bilance. Oni uključuju: dugoročne zajmove, preostala vrijednost najmova s ​​dospijećem dužim od 12 mjeseci itd..

Kapital

Kapital čini temeljni (upisani) kapital uplaćen prilikom osnivanja poduzeća, eventualne rezerve te dobit iz poslovanja (tekuća + zadržana iz prethodnih godina).

Kapital – preostala vrijednost poduzeća nakon odbitka ukupnih obveza od ukupne imovine. Odnos kapitala / obveza pokazuje koliko se poduzeće financira vlastitim a koliko tuđim sredstvima.

Bilanca je temeljno računovodstveno izvješće. Ako trebate pomoć oko sastavljanja bilance, obratite nam se. Naš tim računovodstvenih stručnjaka brzo će biti uz vas.