Kontaktirajte nas
Natrag na blog

Cost benefit analiza – Analiza troškova i koristi

Cost benefit analiza – Analiza troškova i koristi

Cost benefit analiza (Analiza troškova i koristi) temelj je procesa odlučivanja u širokom rasponu disciplina: u poslovanju, u vladi, neprofitnim organizacijama. Cost benefit analiza pomaže u donošenju važnih odluka tako što pomaže utvrditi gdje bi bio najveći povrat na uložena sredstva i resurse. Koristi se za:

  • Procjenu novih zapošljavanja,
  • Procjenu novog projekta ili produljenje postojećeg projekta/inicijative,
  • Utvrđivanje socijalnih naknada,
  • Procjenu inicijativa za promjene itd.

Kako napraviti cost benefit analizu

Iako ne postoji „standardni“ format za analizu troškova i koristi, postoje određeni temeljni elementi koji će biti prisutni u gotovo svim analizama. Koristite strukturu koja najbolje funkcionira za vašu situaciju ili industriju.

Tri osnovna elementa cost benefit analize:

  1. Napravite popis svih troškova i koristi
  2. Dodijelite novčanu vrijednost troškovima i koristima
  3. Usporedite troškove i koristi.
  1. Napravite popis svih troškova i koristi

Prvo, uzmite vremena da razmislite o svim troškovima povezanim s projektom i napravite njihov popis. Zatim, učinite isto za sve prednosti (koristi) projekta. Uzmite u obzir ne samo očite troškove i koristi već i one neočekivane. Razmislite, postoji li mogućnost neočekivanog troška? Postoji li korist koju možda u početku niste predvidjeli?

Kad razmišljate o troškovima i koristima, razmislite o vijeku trajanja projekta. Koji će troškovi i koristi vjerojatno nastupiti s vremenom?

2. Dodijelite novčanu vrijednost troškovima i koristima

Troškove je često relativno lako procijeniti (u usporedbi s prihodima). Uključite osnove troškove, ali dajte si vremena i razmislite izvan okvira kako biste došli do nepredviđenih troškova koji bi mogli kratkoročno i dugoročno utjecati na inicijativu.

Važno je da razmišljate o što većem broju povezanih troškova. Na primjer, koliko će koštati bilo koji trening? Hoće li doći do smanjenja produktivnosti dok ljudi uče novi sustav ili tehnologiju i koliko će to koštati?

Ne zaboravite razmisliti o troškovima koji će i dalje nastajati nakon završetka projekta. Na primjer, razmislite da li će vam trebati dodatno osoblje, hoće li vaš tim trebati stalnu obuku i hoćete li imati povećane režijske troškove.

Isto napravite i procjenom prednosti (koristi). Ovaj je korak nešto teži od prethodnog jer je često vrlo teško točno predvidjeti prihode. Na primjer, kakav će biti utjecaj na okoliš, zadovoljstvo zaposlenika ili zdravlje i sigurnost? Kolika je novčana vrijednost tog utjecaja?

3. Usporedite troškove i koristi

Nakon što dodijelite novčanu vrijednost za svaki trošak i korist, unesite ih u jednadžbu. Uzmite zbroj koristi (zbroj svih novčanih vrijednosti dodijeljenih koristima od projekta) i zbroj troškova (sve novčane vrijednosti troškova projekta) i stavite ih u odnos (koristi/troškovi). Upotrijebite ovu analizu za donošenje odluke.

Poznavanje rizika analize

Unatoč korisnosti, analiza troškova i koristi ima nekoliko povezanih rizika koje je važno uzeti u obzir.

Veliki dio rizika odnosi se na ljudski faktor. Zainteresirane strane mogu pokušati utjecati na rezultate pretjerivanjem ili podcjenjivanjem troškova. U nekim slučajevima, pristalice projekta mogu u analizu uključiti osobnu ili organizacijsku pristranost.

Što se tiče podataka, može postojati tendencija previše oslanjanja na podatke prikupljene iz prijašnjih projekata. Budući da se podaci korišteni u ranijoj analizi ne mogu izravno primijeniti na okolnosti koje su trenutno, to može dati rezultate koji nisu u skladu sa zahtjevima situacije koja se razmatra.

Kad se radi o većim odlukama, s dužim vremenskim horizontom, analiza troškova i koristi ponekad ne može uzeti u obzir one čimbenike koji u kratkom roku možda neće biti značajni, ali bi bili dugoročno, poput inflacije, kamatnih stopa i drugih većih, dugoročnijih faktora.