Kontaktirajte nas
Natrag na blog

COVID-19 Zajam za obrtna sredstva

COVID-19 Zajam za obrtna sredstva

Nastavno na trenutnu situaciju s koronavirus pandemijom, HAMAG BICRO je ponovno otvorio prijave za zajmove za obrtna sredstva. Cilj ovog zajma je osigurati dodatnu likvidnost poduzećima, uz snižene kamatne stope u odnosu na prethodnu liniju.

Program je usmjeren na mikro, mala i srednja poduzeća koja su aktivno poslovala barem cijeli zadnji kvartal u 2019. godini, a koja su:
◾ zatvorena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. g. ili
◾ u 2020. godini ostvarila pad prihoda od 60% i više u odnosu na 2019. g.

Zajam za obrtna sredstva – Osnovne značajke

 • Iznos zajma: do 380.000 kuna
 • Kamatna stopa: 0,25%
 • Rok korištenja: 6 mjeseci
 • Poček: do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine
 • Rok otplate: do 5 godina uključujući poček
 • Instrumenti osiguranja: Zadužnica korisnika zajma
 • Namjena: Obrtna sredstva, uključujući PDV

Uvjeti koje moraju zadovoljavati korisnici COVID-19 Zajma za obrtna sredstva

Ako razmišljate o prijavi za COVID-19 Zajam za obrtna sredstva, provjerite najprije ispunjava li vaše poduzeće sljedeće uvjete:

 1. Ima status „subjekta malog gospodarstva“ – po veličini su to mikro, mali ili srednji poduzetnici te ostvaruju dobit, odnosno registrirani su kao:
 • trgovačko društvo ili obrti ili
 • fizička osoba koja obavlja djelatnosti slobodnih zanimanja ili
 • ustanova, zadruga ili drugi slični subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnosti u cilju stjecanja dobiti.

Mikro poduzetnici (manje od 10 zaposlenika, godišnji promet/prohod ili aktiva manji od 2 milijuna EUR).

Mali poduzetnici (manje od 50 zaposlenika, godišnji promet/prihod ili aktiva manji od 10 milijuna EUR).

Srednji poduzetnici (manje od 250 zaposlenika, godišnji promet/prihod ili aktiva manji od 50 milijuna EUR).

2. Ima više od 50% privatnog vlasništva.

3. Nema žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 45 dana u posljednjih 6 mjeseci.

4. Nije društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama, što uključuje da:

 • nije podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog ili stečajnog postupka;
 • nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije ili odluka o poništenju ili ukidanju odobrenja za rad.

5. Ima minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme.

6. Uredno podmiruje postojeća zaduženja odnosno ne kasni u plaćanju bilo kojeg drugog kredita/leasinga/zajma.

7. Nema ranije odobren COVID-19 zajam za obrtna sredstva.

Prihvatljiva ulaganja koja se mogu financirati iz sredstava Zajma

Zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva, uključujući PDV.

Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga, te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine, kao ni refundaciju prethodno plaćenih obveza.

Sredstva zajma isplaćuju se na namjenski račun poduzetnika te moraju biti namjenski iskorištena. Korisnici su dužni pribaviti i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju namjensko korištenje zajma.


Trajanje samog programa je ograničeno do 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet nastupi ranije. Više o uvjetima zajma možete pronaći na HAMAG BICRO internet stranicama.

Želite ostvariti COVID-19 Zajam za obrtna sredstva? Kliknite OVDJE.

Pružamo vam uslugu „ključ u ruke“ do COVID-19 zajma. Vršimo kompletnu pripremu dokumentacije i komunikaciju s HAMAG BICRO-om – od pripreme zahtjeva do isplate sredstava na vaš račun.