Kontaktirajte nas
Natrag na blog

EBITDA

EBITDA

EBITDA (Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization) je pokazatelj profitabilnosti koji mjeri koliko je društvo profitabilno iz redovnog poslovanja a prije obračuna kamata, poreza i amortizacije. To je zapravo neto dobit uvećana za određene troškove (kamate, poreze i amortizaciju).

Naime, amortizacija je isključivo računovodstvena kategorija i nema nikakvog učinka na novčane tokove poduzeća. Zbog toga se amortizacija kod izračunavanja EBITDA dodaje natrag dobiti iz poslovanja (poslovni prihodi – poslovni rashodi + amortizacija).

Smatra se da je EBITDA gotovina. Ali, to je gotovina samo u nekom idealnom slučaju. Kada ne bi bilo otvorenih potraživanja od kupaca, obveza prema dobavljačima i državi, zaliha te ostalih financijskih odljeva kao npr. otplate kredita sav taj dobitak bio bi na žiro računu odnosno gotovina.

Za što se koristi?

EBITDA se može koristiti za analizu i usporedbu profitabilnosti između kompanija i industrija jer eliminira efekte financiranja i kapitalnih troškova. Koristi se kao alternativa jednostavnoj zaradi ili neto dobiti u nekim okolnostima.

EBITDA se u velikoj mjeri koristi kao osnova za kreditnu analizu (ocjena sposobnosti tvrtke da redovno ispunjava svoje financijske obaveze). Bankari koriste ovaj pokazatelj kao alat za utvrđivanje može li poduzeće servisirati svoj dug u kratkom roku, recimo za godinu ili dvije. EBITDA od 200.000 kuna je bolja od EBITDA od 100.000 kuna. To znači da prvo društvo ima na raspolaganju 200.000 kuna za podmirenje kamata i poreza nakon što je podmirilo operativne troškove.

Razlika između EBITDA i EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) je pokazatelj profitabilnosti koji prikazuje dobit prije oduzimanja troška kamata i poreza. Odnosno to je zarada poduzeća prije nego plati kamate i porez.

Dok je EBITDA zarada prije kamata, poreza i amortizacije. Njome se osim kamata i poreza nastoji umanjiti i utjecaj amortizacije na mogućnost zarađivanja poduzeća.

Smije li se EBITDA promatrati samostalno za procjenu korporativne profitabilnosti?

Iako se to u praksi vrlo često primjenjuje kada se iskazuje profitabilnost poduzeća, ona nije dovoljna sama po sebi. Jer ipak se radi o brojci koja je pretpostavka koliko bi se zaradilo kada ne bi morali platiti porez, trošak kamata i amortizacije.

Neke tvrtke imaju tendenciju da istaknu svoje rezultate EBITDA kada nemaju vrlo impresivan (ili čak pozitivan) neto prihod. Ponekad se može upotrijebiti da odvrati ulagače od nedostatka stvarne profitabilnosti.

Stoga se EBITDA ne smije upotrebljavati kao samostalni alat za procjenu korporativne profitabilnosti.

Kao i svaka druga mjera, ona je samo jedan od pokazatelja. Da bi se razvila cjelovita slika zdravlja bilo koje tvrtke, mora se uzeti u obzir mnoštvo mjera. Ako bi se procjena poslovanja temeljila na provjeravanju jednog broja, svi bi provjeravali taj broj, a profesionalni analitičari prestali bi postojati.

Primjer izračuna

EBITDA se računa iz 3 osnovna pokazatelja: poslovni prihodi, poslovni rashodi i amortizacija.

Podaci o poslovnim prihodima, poslovnim rashodima i amortizaciji nalaze se u računu dobiti i gubitka.

Primjer izračuna

Poslovni prihodi: 1.000.000 HRK

Poslovni rashodi: 800.000 HRK

Amortizacija: 150.000 HRK

EBITDA: Poslovni prihodi – Poslovni rashodi + Amortizacija

EBITDA= 1.000.000 – 800.000 + 150.000 = 350.000 HRK

Nadamo se da smo vam uspjeli približiti pojam EBITDA i za što se koristi. Ako trebate financijsku analizu profitabilnosti poslovanja, svakako nam se obratite jer nije to jedini pokazatelj koji trebate razmatrati kod ocjene profitabilnosti.