Kontaktirajte nas

Uz nas je lakše!

Uz stručan tim, vaša tvrtka može bolje!

Financijska analiza

Financijska analiza je osnovni način detaljnog upoznavanja poslovanja poduzeća sa financijskog aspekta.

Financijska analiza ima višestruke koristi za poslovanje poduzeća u kontekstu shvaćanja samog financijskog poslovanja poduzeća te usporedbe poslovanja sa tržištem odnosno konkurencijom.

Naime, tek usporedbom sa konkurentnim poduzećima dobiva se jasnija slika financijske stabilnosti i uspješnosti poslovanja što je vrlo bitna informacija za daljnje poslovno planiranje.

Obzirom da financijske institucije odnosno banke koriste navedene izvještaje za analize i donošenje odluka o odobrenju nekog financiranja, bitno je radi planiranja budućeg poslovanja analizirati dosadašnje poslovanje, postavljati i pratiti ciljeve kako bi izvještaji u konačnici što preciznije održavali stvarno stanje poslovanja poduzeća te time povećali mogućnost realizacije investicije ili financiranja obrtnog kapitala.

Financijska analiza obuhvaća osnovne financijske izvještaje:

Financijskom analizom se utvrđuju osnovni parametri financijskog stanja poduzeća kao npr. utvrđuje se da li je poduzeće likvidno, koliko je zaduženo, da li mu je poslovanje financijski stabilno, koliko je uspješno odnosno profitabilno.

Bitno je prilikom analize Bilance i Računa dobiti i gubitka sagledati međusobnu korelaciju istih kako bi se dobila kompletna financijska slika poduzeća.