Kontaktirajte nas

Uz nas je lakše!

Učinit ćemo sve da bismo pronašli najbolje rješenje za vašu tvrtku!

Financijsko restrukturiranje / Refinanciranje

Financijsko restrukturiranje / Refinanciranje obveza je način usklađivanja financijskih obveza sa realnim poslovanjem društva.

Što to znači u praksi? Ponekad se poduzeća, radi nekih izvanrednih situacija ili zbog izostanka planiranja poslovanja, dovedu u situaciju da moraju hitno realizirati financiranje bilo da je riječ o investiciji u dugotrajnu imovinu ili u obrtni kapital. Zbog potrebe za brzim rješavanjem financiranja poduzeća imaju vrlo malo vremena kvalitetno prikupiti i obraditi sve informacije pa i banka ima malo vremena odobriti financiranje koje bi bilo u potpunosti usklađeno sa poslovanjem.

Tada poduzetnik pristaje na sve uvjete banke kao npr. kraći rok otplate kredita u odnosu na optimalan, otplatu tokom cijele godine iako posluje samo ljeti, veća osiguranja u vidu nekretnina i jamstava a u konačnici i na više kamatne stope na financiranje a što se može negativno odraziti na poslovanje poduzeća u budućnosti pa čak i narušiti dosadašnje dobro poslovanje.

Financijsko restrukturiranje / Refinanciranja obveza je postupak kroz koji se detaljno analizira poslovanje poduzeća, poslovni ciklusi i novčani tokovi. S postojećom bankom se radi restrukturiranje postojećih obveza ili se dogovara s nekom novom bankom restrukturiranje / refinanciranje obveza. Cilj je da se otplata kredita uskladi s novčanim tokovima poslovanja odnosno da se ishode optimalniji uvjeti financiranja.