Kontaktirajte nas

Uz nas je lakše!

Učinit ćemo sve da bismo pronašli najbolje rješenje za vašu tvrtku!

Financijsko restrukturiranje / Refinanciranje

Financijsko restrukturiranje / Refinanciranje obveza je način usklađivanja financijskih obveza sa realnim poslovanjem društva.

Što to znači u praksi? Ponekad se poduzeća, radi nekih izvanrednih situacija ili zbog izostanka planiranja poslovanja, dovedu u situaciju da moraju hitno realizirati financiranje bilo da je riječ o investiciji u dugotrajnu imovinu ili u obrtni kapital. Zbog potrebe za brzim rješavanjem financiranja poduzeća imaju vrlo malo vremena kvalitetno prikupiti i obraditi sve informacije pa i banka ima malo vremena odobriti financiranje koje bi bilo u potpunosti usklađeno sa poslovanjem.

Tada poduzetnik pristaje na sve uvjete banke kao npr. kraći rok otplate kredita u odnosu na optimalan, otplatu tokom cijele godine iako posluje samo ljeti, veća osiguranja u vidu nekretnina i jamstava a u konačnici i na više kamatne stope na financiranje a što se može negativno odraziti na poslovanje poduzeća u budućnosti pa čak i narušiti dosadašnje dobro poslovanje.

U postupku financijskog restrukturiranja / Refinanciranja obveza detaljno se analizira poslovanje poduzeća, poslovni ciklusi i novčani tokovi te se dogovara s postojećom bankom restrukturiranje postojećih obveza ili se dogovara sa nekom novom bankom restrukturiranje / refinanciranje obveza a sve na način da se otplata kredita uskladi sa novčanim tokovima poslovanja odnosno da se ishode optimalniji uvjeti financiranja.

Napravite prvi korak, prijavite se na newsletter!