Kontaktirajte nas
Natrag na blog

Izvješća – Kakva moraju biti da bi bila korisna?

Izvješća – Kakva moraju biti da bi bila korisna?

Izvješća koje većina poslovnih ljudi poznaje izrađuju se da bi zadovoljili zakonsku regulativu. Ta se izvješća odnose na povijesne podatke i slijede vrlo jasan i utvrđen skup računovodstvenih smjernica:

Iako su takva izvješća korisna u recimo porezne svrhe, nisu idealna za donošenje poslovnih odluka. Pružaju vam pogled na vaše poslovanje iz ptičje perspektive, ali bez korisnih uvida i podataka korisnih za donošenje poslovnih odluka.

Ono što rukovoditelji zapravo trebaju jesu pravovremene i točne analize koje su usmjerene prema budućnosti i pomažu u donošenju odluka.

Neusklađenost između korisnosti i stvarnosti

Propisana financijska izvješća nikad nisu bila dizajnirana da budu korisna za upravljanje poslovanjem: ona su dizajnirani da zadovolje zakonske / porezne zahtjeve.

Menadžerska izvješća koriste puno istih podataka kao i financijska izvješća, ali su predstavljena na korisniji način.

Menadžerska izvješća pomažu odgovoriti na neka od sljedećih pitanja:

 • Koliko je poslovanje manje ili više uspješno u odnosu na prethodno razdoblje ili plan?
 • Po kojim kategorijama prihoda / troškova su značajna odstupanja?
 • Profitabilnost pojedinog odjela/profitnog centra / kanala prodaje / grupe proizvoda ili usluga?
 • Tko su moji najprofitabilniji kupci?
 • Hoću li imati dovoljno novca do kraja mjeseca za plaćanje svih obveza?
 • Kakva je struktura potraživanja od kupaca i obveza prema dobavljačima prema dospijeću?
 • Praćenje trendova prodaje?

Da biste odgovorili na ova pitanja, trebat će vam izvješće koje nije usredotočeno na zakonske zahtjeve, već na poslovnu razinu i one osobe koje donose odluke.

Koje podatke sadržavaju menadžerska izvješća

Menadžerski izvještaji obiluju podacima iz poslovanja, ali su oni strukturirani i prikazani na koristan način. Liberfin koristi ERP sustav PANTHEON za obradu podataka te Microsoft Power BI alat za izvještavanje. U suradnji s klijentom definiramo osnovne KPI-eve koji su ključni za donošenje poslovnih odluka.

Primjer KPI-eva prihoda:

 • Kretanje prihoda
 • Profitabilnost na EBITDA razini ili razini bruto dobiti
 • Prihod po poslovnoj jedinici
 • Ukupne obveze / potraživanja i sl.

U menadžerskom izvješću ključne pokazatelje  prikazujemo na vrhu menadžerskog izvješća kako bi korisnik odmah uočio bitne informacije.

Izvještaje koje isporučujemo klijentima su dinamični izvještaji sa uključenom vremenskom dimenzijom a za prikaz koristimo strukturu i boje sukladno međunarodnim IBCS standardima  kako bismo vizualno olakšali pregledavanje.

Izvješća
Slika: Razlika u vizualnom prikazu menadžerskog izvještaja Računa dobiti/gubitka i klasičnog izvještaja

Kakva moraju biti menadžerska izvješća da bi bila korisna?

Kako bi menadžerska izvješća bila korisna i jednostavna za pregledavanje, kreiramo ih tako da zadovolje određene kriterije. Menadžerska izvješća trebaju biti:

 • Vizualno ugodna. Ljudski um ne može obrađivati ​​previše podataka odjednom, a da se ne umori. Preopterećenost informacijama otežava strateško razmišljanje. Zato se kod kreiranja izvješća vodimo principom „manje je više“.
 • Digitalno oblikovana. Izvještaji na papiru su prošlost. Digitalno oblikovani izvještaji su interaktivni i uvijek ažurni.
 • Relevantna. Menadžerska izvješća isporučujemo tjedno, mjesečno ili kvartalno, ovisno o potrebama klijenta.
 • Jasna. Izvještaji moraju biti jasni kako bi oduzimali što manje vremena rukovoditeljima koji ih koriste.

Sustavi upravljačkog izvještavanja osmišljeni su tako da pružaju uvid, jasnoću i usmjeravanje.

Koristimo veliki broj podataka iz vašeg poslovanja i učinkovito ih oblikujemo kako bi vam pomogli u donošenju kvalitetnih odluka koje će vaše poslovanje voditi naprijed.