Kontaktirajte nas
Natrag na blog

Izvještaj o novčanim tokovima

Izvještaj o novčanim tokovima

Izvještaj o novčanom toku jedan je od tri financijska izvještaja koja se obično koriste za procjenu uspješnosti i općeg zdravlja poduzeća. Ostala dva financijska izvješća su Bilanca i Račun dobiti i gubitka.

Financijska uspješnost poduzeća ne ovisi toliko o dobiti ostvarenoj tijekom razdoblja, već o likvidnosti ili novčanim tokovima.

Kao što naziv govori, Izvještaj o novčanom toku daje informacije o novčanim priljevima i odljevima poduzeća u određenom vremenskom razdoblju. Jednostavno rečeno, otkriva kako poduzeće troši svoj novac (novčani odljevi) i odakle taj novac dolazi (novčani priljev). On odražava kratkoročnu održivost poduzeća pokazujući ima li poduzeće dovoljno novca za plaćanje svojih zaposlenika i dugova odnosno može li nastaviti s poslovanjem i ostvarivanjem dobiti. Ako ima, smatra se da poduzeće ima “pozitivan” novčani tok.

Uz to daje nam ključne informacije za procjenu kvalitete zarada, stupnju obnovljivosti poslovnih resursa te stupnju konkurentnosti na tržištu.

Kako se priprema Izvještaj o novčanom toku

Postoje dvije metode izrade Izvještaja o novčanom toku: direktna i indirektna.

Direktna metoda koristi stvarne informacije o novčanom toku iz poslovanja. Prikazuje sve primitke i izdatke novca. Direktna metoda je detaljna i može pomoći poduzeću u boljem donošenju financijskih odluka.

Pri tome se novčani tok prikazuje u tri glavne skupine:

  • Operativne aktivnosti,
  • Investicijske aktivnosti i
  • Financijske aktivnosti.

Kod indirektne metode računovodstvo ne uzima posebno stavke primitaka i izdataka već uzima novac osiguran od operativnih aktivnosti u obliku neto dobiti. Neto dobit se nakon toga korigira za stavke promjene na računima koji utječu na novčani tok i stanje novca kao što su npr. kupci, dobavljači, povećanje/smanjenje zaliha, povećanje/smanjenje vrijednosti imovine. Tu se do novčanog toga dolazi indirektnim putem.

Razlika između Računa dobiti i gubitka i Izvještaja o novčanom toku

Iako i Račun dobiti i gubitka i Izvještaj o novčanom toku prikazuju prihode i rashode poduzeća u određenom vremenskom razdoblju, među njima postoji bitna razlika.

Razmislite o sljedećem scenariju.

Pretpostavimo jednostavnu trgovinu koja se bavi prodajom računalne opreme. Trgovina je jednog određenog dana prodala 15 računala čija pojedinačna cijena iznosi 10.000 kn.

  • 10 računala je plaćeno gotovinom:

10 x 10.000 kn = 100.000 kn

  • 5 računa je plaćeno na rate (znači otplatu u mjesečnim ratama, u budućnosti):

5 x 10.000 kn = 50.000 kn

  • Ukupna prodaja: 100.000 + 50.000 kn = 150.000 kn.

Ako bi ovaj dućan u Računu dobiti i gubitka prikazao svoj ukupni prihod, vidjeli biste prihod od 150.000 kn.

Međutim, koliko je od tih 150.000 kn stvarno prisutno na bankovnom računu poduzeća, nije jasno.

Što ako je ovo poduzeće ima mjesečnu ratu kredita od 120.000 kn koju treba platiti ovaj mjesec.

Iako je tvrtka prodala 150.000 kn, ona na računu ima samo 100.000 kuna. To znači da je poduzeće u problemu jer ne može ispuniti svoje obveze.

Izvještaj o novčanom toku prikazuje ove podatke. On prikazuje pravi novčani položaj poduzeća i je li poduzeće u mogućnosti podmirivati svoje obveze.