Kontaktirajte nas
Natrag na blog

Kako kreirati poslovni plan za uspjeh?

Kako kreirati poslovni plan za uspjeh?

Bilo da tek započinjete s poslovanjem ili ste spremni proširiti svoje poslovanje, poslovni plan je vaš plan za uspjeh. Projicirajući pet godina u budućnost, poslovni plan artikulira vaše poslovne ciljeve i pojašnjava vaš put do postizanja tih ciljeva.

Poslovni plan je prvenstveno potreban poduzetniku kako bi kvalitetno procijenio opravdanost ulaska u investiciju a zatim za pronalaženje banke koja će sudjelovati u financiranju. Također je važan alat za upravljanje i širenje uspostavljenog poslovanja.

Budući da je svaki posao različit, svaki poslovni plan je drugačiji. No svi uspješni poslovni planovi imaju neke zajedničke karakteristike.

Za poslovno planiranje nije dovoljno procijeniti prihode od prodaje i rashode poslovanja. Analiza je značajno složenija. Prilikom izrade poslovnog plana moraju se prepoznati i kvantificirati svi elementi nužni da bi neki projekt zaživio.

Što treba sadržavati poslovni plan?

Svaki poslovni plan treba imati :

  • Sažetak za menadžment – Objašnjenje ključnih točaka vašeg poslovnog plana.
  • Opis tvrtke – U opisu tvrtke potrebno je odgovoriti na pitana Tko, Što, Kada, Gdje i Zašto.
  • Poslovni ciljevi – Definirati svoje poslovne ciljeve u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom razdoblju.
  • Vještine i iskustvo – Detaljan opis vaših vještina i iskustva.
  • Ciljani korisnici – Tko su vaši klijenti i koji je vaš pristup u određivanju cijena.
  • Tržište i konkurenti – Detaljna analiza konkurencije i identifikacija tržišnih trendova.
  • Prodaja i marketing – Koje ćete promotivne aktivnosti koristiti za privlačenje kupaca.
  • Operativni planovi – Kako definirati kadrovske i prostorne potrebe.
  • Financije – Detaljna analiza financijske strane poslovanja.

Koje financijske projekcije je potrebno uvrstiti u poslovni plan?

Poslovni plan

Kvalitetna analiza uključuje detaljnu analizu strukture investicije i opravdanosti svakog pojedinog segmenta ulaganja, uspoređujući ih sa sličnim projektima, uvažavajući financijski aspekt.

Kvalitetna analiza podrazumijeva detaljnu razradu prihoda s analizom pravdanja izlazne cijene proizvoda/usluge u odnosu na konkurenciju i razinu proizvoda/usluge koje se nude, detaljnu projekciju broja, strukture i troškova djelatnika, kalkulaciju nužnih kapitalnih ulaganja u budućem razdoblju itd.

Važan element prilikom izrade poslovnog plana je stavljanje projekta u realan vremenski okvir tj. terminski plan koji će definirati vrijeme potrebno da se od ideje dođe do finaliziranja projekta tj. stavljanja projekta u prihodovnu funkciju.

Od iznimne je važnosti razrada rashoda poslovanja na fiksne i varijabilne troškove kako bi se optimalno procijenio potreban obrtni kapital za pokretanje poslovanja što se često zna zanemariti pa investicija poklekne na samom početku.

Na što je još potrebno obratiti pozornost?

Sveobuhvatnu analizu svih elemenata bitnih za planiranje treba promatrati ne samo sa financijske strane već i sa funkcionalne strane uvažavajući porezni aspekt investicije te vremensku dimenziju pripreme i realizacije projekta a uzimajući u obzir prilike na tržištu.

Naravno jako je bitan i management koji će upravljati investicijom odnosno projektom kad se isti stavi u funkciju. Bitna su znanja tj. vještine i iskustva osoba koje će direktno biti odgovorne za upravljanje projektom.

Razgovor sa stručnjacima koji razumiju proces poslovnog planiranja siguran je način izrade čvrstog poslovnog plana. Dobra vijest je da vas to ne mora koštati bogatstvo.