Kontaktirajte nas
Natrag na blog

Mjere za rasterećenje gospodarstva od posljedica koronavirusa

Mjere za rasterećenje gospodarstva od posljedica koronavirusa

Nastavno na trenutnu situaciju u Hrvatskoj uzrokovanu COVID-19 virusom uvedene su različite mjere rasterećenja gospodarstva i poduzetnika. Donosimo vam pregled sljedećih mjera:

 • HAMAG BICRO mjere
 • HBOR mjere
 • Mjere za očuvanje radnih mjesta.

HAMAG BICRO mjere

HAMAG BICRO uveo je mogućnost aplikacije za ESIF obrtna sredstva uz značajno manje dokumentacije što ubrzava proces odobravanja. Osim što će se na taj način skratiti vrijeme pripreme zahtjeva,  HAMAG BICRO uveo je i ostale mjere koje će utjecati na očuvanje likvidnosti mirko, malih i srednji poduzeća:

 1. Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj do 31.12.2020. te prolongat otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo. Obustava plaćanja odnosi se na sve nedospjele obveze (glavnicu i kamate), pod uvjetom da se sva prethodno dospjela dugovanja uredno podmirena. Do 31.12.2020. godine neće dospijevati niti kamata ni glavnica te se neće zaračunavati zatezna kamata.
 2. Povećanje alokacije za financijski instrument ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjena mikro i malim poduzetnicima
 3. Iznos: 1.000 EUR – 25.000 EUR
 4. Kamatna stopa: 0,5% – 1,0%, ovisno o indeksu razvijenosti
 5. Poček: do 12 mjeseci, ako je rok otplate minimalno 2 godine.
 6. Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite ESIF Mikro i Mali zajmovi, sa 30% udjelom obrtnih sredstava, na 0,1% – 0,5%.
 7. Povećanje maksimalne stope jamstva za ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva sa 65% na 80% glavnice kredita (jamčeni krediti iznos jamstva 150.000-1.000.000 EUR) putem 17 financijskih institucija.
 8. Uspostava novog financijskog instrumenta „COVID-19 krediti/zajmovi“ za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.
 9. Uspostavljanjem novog financijskog instrumenta Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva osigurava se dodatna likvidnost subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru uz bržu i jednostavniju obradu, poček i nižu kamatnu stopu.

HBOR mjere

 1. Uvođenje moratorija na kreditne obveze klijenata po postojećim plasmanima.
 2. Reprogramiranje postojećih kredita klijentima HBOR-a uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita.
 3. Odobrenje novih kredita za likvidnost gospodarskim subjektima za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja tzv. hladni pogon (izuzev kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama) u suradnji s poslovnim bankama.
 4. Odobravanje garancija (polica osiguranja) poslovnim bankama izvoznika i HBOR-u u okviru garantnog fonda osiguranja izvoza s ciljem odobravanja novih kredita za obrtna sredstva – likvidnost.
 5. Povećanje opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza uključivanjem i sektora turizma sa ciljem omogućavanja izdavanja garancija (polica osiguranja) za kredite bankama i HBOR-u, za dodatna sredstva likvidnosti izvoznicima i sektoru turizma.
 6. Povećanje opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza dodatnim proširivanjem kruga prihvatljivih korisnika polica osiguranja sa izvoza i turizma na gospodarske subjekte koji posredno izvoze ili su dobavljači izravnih izvoznika.

Više konkretnih informacija za HBOR mjere donijeti ćemo nakon što budu u cijelosti definirane.

Potpore za očuvanje radnih mjesta

Cilj je potpore očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) i/ili očuvanje radnih mjesta kod tvrtki kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost.

Trajanje potpore

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) može se koristiti za razdoblje od 1. ožujka 2020. godine i dalje, a najduže do tri mjeseca.

Način financiranja

Ako ispunjavate kriterije, sredstva će biti isplaćena na poslovni žiro-račun tvrtke kako slijedi:

 • iznos od 3.250,00 kuna mjesečno* po radniku koji radi u punom radnom vremenu
 • iznos do 1.625,00 kuna mjesečno* po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu.

*razmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite (u slučaju da netko nije radio cijeli mjesec npr.).

Zahtjev je potrebno predati Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Zahtjev se predaje: 

 • online,
 • elektroničkom poštom (e-mail) ili
 • nadležnoj službi Zavoda prema sjedištu tvrtke. 

Opravdani razlozi zbog kojih se može tražiti potpora

U Zahtjevu će biti potrebno opisati razloge zbog kojih se traži potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom HZZ Izjavom o točnosti podataka i razloga.


Razlozi koji opravdavaju traženje potpore:

 • Pad prometa minimalno 20%
 • Otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl.
 • Otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi
 • Nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.
 • Nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta.