Kontaktirajte nas
Natrag na blog

Porezna reforma 2021. – Nova porezna pravila

Porezna reforma 2021. – Nova porezna pravila

Porezna reforma donijela je početkom 2021. godine porezna rasterećenja za poduzetnike i građane te uvela neka nova porezna pravila.

Za građane, najznačajnije promjene se odnose na oporezivanje plaća. Plaće će rasti obzirom da se smanjuju godišnje stope poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

Također, profitirat će i oni poduzetnici koji ostvaruju do 7.5 mil kn prihoda. Njihova dobit od poslovanja će se oporezivati sniženom stopom od 10%. Po istoj stopi će se plaćati i porez na isplate dobiti.

Detaljan pregled izmjena poreznih propisa donosimo u nastavku.

Porezna reforma 2021. – Niži porez na dohodak

Porezna reforma donijela je početkom 2021.g. smanjenje stopa poreza na dohodak koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti:

  • porezna stopa od 24% smanjena je na 20%
  • porezna stopa od 36% smanjena je na 30%
  • porezna stopa od 12% smanjena je na 10%.

Snižavanjem stope od 12% na 10% umanjuje se i porez i prirez na dohodak ostvaren od samostalne djelatnosti u paušalnom oporezivanju kao i porez i prirez na dohodak koji se plaćaju prilikom isplate dobiti iz trgovačkih društava.

Ukinuto je oporezivanje godišnjom stopom od 24 % poreznih obveznika koji su ostvarili dodatne primitke po osnovi drugog dohotka do visine peterostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka. Svi dohoci za koje se utvrđuje godišnji porez na dohodak  ulaze u prag od 360.000 kuna ispod kojeg će se porez plaćati po stopi od 20%, a iznad kojeg po stopi od 30%.

Proširena je mogućnost isplate primitka u naravi po osnovi dodjele ili kupnje vlastitih dionica koje poslodavci i isplatitelji primitka daju radnicima, članovima uprave i fizičkim osobama ili drugim povezanim osobama.

Porezna uprava će utvrđivati poreznu obvezu po dohotku ostvarenom od najamnine i zakupnine pokretnina i nekretnina po službenoj dužnosti. Porezna obveza utvrđuje se na temelju podatka dostavljenih od strane javnih bilježnika. Javnim bilježnicima je propisana obveza dostavljanja ovjerenih isprava o ostvarivanju najamnine/zakupnine, pokretnina i nekretnina poreznih obveznika.

Porez na dodanu vrijednost 

Porezna reforma donijela je početkom 2021.g. povećanje praga za oporezivanje prema naplaćenim naknadama sa 7,5 milijuna na 15 milijuna kuna godišnje. 

Uvodi se posebni postupak oporezivanja kod isporuka usluga i prodaju dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama. Hrvatski porezni obveznici koji isporučuju dobra fizičkim osobama s boravištem u drugim državama članicama, kada prijeđu određeni prag vrijednosti isporuka u pojedinoj državi, ne moraju se registrirati za potrebe PDV-a u pojedinoj državi. Oni će PDV prijavljivati i plaćati u Hrvatskoj, ali po stopi koja vrijedi u zemlji u koju ide isporuka.

Porez na dobit

Porezni obveznici koji ostvaruju prihode do 7,5 mil kn plaćati će porez na dobit po stopi od 10%. Smanjenje se odnosi i na sve neprofitne organizacije koje za gospodarsku djelatnost plaćaju porez na dobitak paušalno. Poduzetnici koji su u 2020. godini ostvarili ukupni prihod do 7,5 milijuna kuna, mogu već kod izračuna predujma poreza na dobitak za 2021. godinu (u Obrascu PD za 2020.) primijeniti stopu od 10%. Za ovo je najbolje da se obratite svom računovođi.

Smanjuje se stopa poreza po odbitku pri isplati dividenda i udjela u dobitku inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe, s 12% na 10%.

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

S početkom 2021. godine stupila je na snagu obveza poduzetnika za iskazivanjem QR koda na fiskaliziranim računima (samo onima za gotovinu). Proces fiskalizacije je postao obavezan i za prodaju putem samoposlužnih uređaja.

Od početka godine blagajnički maksimum je određen Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Izmjene će biti unesene u Pravilnik unutar 90 dana od stupanja na snagu izmjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Minimalna plaća

Minimalna bruto plaće za 2021. godinu u iznosi od 4.250,00 kuna čime se minimalna neto plaća povećava na 3.400 kuna.  U 2021. godini minimalna neto plaća veća je za 150 kn u odnosu na 2020.g.

Minimalna osnovica za obračun doprinosa za zaposlene članove uprave

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa, za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge, ne može biti niža od 65% prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene u RH u prvih osam mjeseci prethodne godine.  Stoga ona od siječnja 2021. iznositi 5.967,65 umjesto 5.682,30 kuna koliko je iznosila u 2020. godini.