Kontaktirajte nas
Natrag na blog

Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka jedan je od tri osnovna financijska izvještaja koja se koriste za procjenu uspješnosti i financijskog položaja poduzeća. Ostala dva su Izvještaj o novčanim tokovima i Bilanca.

RDiG sadrži prikaz svih prihoda i rashoda, te ostvarenog financijskog rezultata u određenom obračunskom razdoblju.

Osnovna jednadžba za račun dobiti i gubitka je: Prihodi – rashodi = bruto dobit tj. dobit prije oporezivanja.

Razdoblje izvještavanja o dobiti i gubitku može biti bilo koje vremensko razdoblje, ali najčešće je mjesečno, kvartalno ili godišnje.

Profitabilnost poduzeća

Račun dobitka i gubitka daje nam odgovor na pitanje: Je li poduzeće profitabilno i je li poslovni model održiv?

Da biste bolje razumjeli uspješnost poslovanja, potrebno je sagledati sljedeće informacije iz poslovanja:

  • Prihode. U računu dobiti i gubitka prihodi su razlučeni na:

POSLOVNE PRIHODE

  1. prihodi od redovne djelatnosti poduzeća kao npr. prihod od prodaje te
  2. ostale kao npr. izvanredni prihodi od prodaje dugotrajne imovine.

FINANCIJSKE PRIHODE (npr. dobit od ulaganja, prihodi od kamata, tečajnih razlika i sl.).

  • Rashode. Također postoje 2 grupe rashoda.

POSLOVNE RASHODE u koje spadaju materijalni troškovi kao npr. trošak za prodanu robu, opći i administrativni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija i sl.

FINANCIJSKI RASHODI (kamate, rashodi od kamata, tečajnih razlika itd.).

  • Dobit ili gubitak. Prikazuje se dobit prije i nakon oporezivanja odnosno gubitak.

Ako ostvarujete dobit, to naravno znači da vaše poduzeće zarađuje više nego što troši. Ako ostvarujete gubitak, to znači da vaše poslovanje troši više nego što zarađuje.

Bitno je analizirati i razumjeti pokazatelje profitabilnosti kao EBITDA-u, EBITA-maržu, bruto i neto profitnu maržu.

Da biste dobili pravu sliku stanja profitabilnosti vašeg poslovanja, pokazatelje profitabilnosti treba usporediti s prethodnom godinom, planom za ovu godinu ili konkurencijom.

Na koja pitanja odgovora Račun dobiti i gubitka

RDiG možete koristiti za odgovore na opća pitanja o vašoj poslovnoj strategiji, kao što su:

  • Stvaramo li dovoljno prihoda da bismo pokrili troškove?
  • Kolika nam je zarada na ostvarene prihode?
  • Kakvo je trenutno stanje troškova u odnosu na prethodno razdoblje? Je li se nešto promijenilo? Je li ta promjena povećala ili smanjila neto dobit?

Razlika između Računa dobiti i gubitka i Bilance

Iako Bilanca i Račun dobiti i gubitka odražavaju poslovanje nekog poduzeća postoje značajne razlike između njih. Račun dobiti i gubitka iskazuje prihode i rashode od poslovanja u nekom periodu dok bilanca izvještava o stanju imovine, obveza i kapitala dioničara u određenom trenutku.