Kontaktirajte nas

Uz nas je lakše!

„Ako ne možete nešto objasniti jednostavno, onda to ne razumijete dovoljno dobro.“ ~ Albert Einstein

Izvještavanje uprave

Izvještavanje uprave odnosno informacije strukturirane u menadžerski izvještaj su osnovni elementi za donošenje poslovnih odluka.

Temeljni financijski izvještaji su Bilanca koja pokazuje stanje imovine, obveza i kapitala. Zatim Račun dobiti i gubitka kao pokazatelj uspješnosti poslovanja te Izvještaj o novčanom toku koji detaljno razrađuje novčane tokove. Budući da se radi o opsežnim podacima, strukturiranim u jednoobrazne obrasce, pitanje je vremena da se isti pročitaju odnosno u konačnici da li se može na temelju istih dublje razumjeti poslovanje i donositi odgovarajuće poslovne odluke.

Kako bi donošenje poslovnih odluka bilo brže i adekvatnije moraju se pripremiti menadžerski izvještaji za upravu tj. odgovorne osobe za odlučivanje u nekom poduzeću. Menadžerski izvještaji koji trebaju biti sažeti, jasni, precizni sa unaprijed definiranim ključnim pokazateljima poslovanja te komentarima izvanrednih pokazatelja i odstupanja.

Izvještavanje je bitno radi praćenja poslovanja u što kraćim vremenskim intervalima. Na ovaj način se osiguravamo da se eventualna odstupanja u odnosu na npr. prethodnu godinu ili poslovni plan brzo i jasno uoče. Sukladno tome mogu se korigirati poslovne odluke. U suprotnom, ako se poslovanje ne analizira i ne prati, poduzetnik ne zna ide li u dobrom ili pogrešnom smjeru. Ovo može značajno utjecati na buduće rezultate poslovanja.