Kontaktirajte nas

Uz nas je lakše!

Iza svakog uspješnog posla stoji odlično računovodstvo!

Računovodstvo

Računovodstvo je sustav praćenja i evidentiranja povijesnih poslovnih promjena. Radi se zapravo o prikupljanju i evidentiranju svih poslovnih transakcija u jednoj poslovnoj godini. Rezultat toga su temeljni financijski izvještaji tj. Bilanca, Račun dobiti i gubitka te Izvještaj o novčanom toku koji su osnova za financijsku analizu poduzeća. Zbog toga je vrlo bitno razumjeti dokumente koji su osnova za knjiženje u računovodstvu / knjigovodstvu te ih ispravno evidentirati u poslovnim knjigama.

Pravilno evidentiranje poslovnih transakcija je iznimno bitno jer u slučaju pogrešnih unosa moguće je dobiti pogrešnu sliku financijskog stanja i uspješnosti poduzeća. Također bitno je razumjeti da su Račun dobiti i gubitka te Bilanca osnova za izradu Završnog obračuna poreza na dobit svakog poduzeća. Način knjiženja direktno utječe na obveze poreza i doprinosa.

Način na koji mi u Liberfinu radimo jest da educirani djelatnici svaki dokument koji obrađuju u ERP sustavu Pantheon sagledavaju sa računovodstvenog pogleda ali i sa financijskog stajališta a sve u skladu sa definiranom računovodstvenom politikom te međunarodnim računovodstvenim standardima. To nam omogućava da koristimo dokumente, koji su osnova za knjiženje, ne samo za računovodstveno praćenje i evidentiranje poslovnih promjena već i za prikupljanje puno detaljnijih podataka, kao npr. podaci o profitnom / troškovnom centru, odgovorenoj osobi ili nositelju projekta i sl. Sve to nam omogućava razumijevanje poslovanja na više razina odnosno omogućava izvještavanje uprave prema ključnim pokazateljima poslovanja.

MODERNO RAČUNOVODSTVO DAJE ODGOVORE NA PITANJA:

  • Tko su moji najisplativiji kupci?
  • Od kojih proizvoda najviše zarađujem?
  • Imam li dovoljno novca za isplatiti plaće?
  • Koliko je uspješno poslovanje mog poduzeća u odnosu na konkurenciju?
  •  i mnoga, mnoga druga…

Za razliku od klasičnog računovodstva koje je kreirano na način da zadovolji formu i zakonsku regulativu, moderno računovodstvo doprinosi kvalitetnom upravljanju poduzećem. Moderno računovodstvo daje detaljne menadžerske izvještaje o segmentu koji je vama od interesa za donošenje poslovnih odluka.