Kontaktirajte nas
Natrag na blog

Strateško planiranje u službi postizanja poslovnih ciljeva

Strateško planiranje u službi postizanja poslovnih ciljeva

Strateško planiranje je postupak stvaranja dugoročnog plana o tome kako postići krajnje ciljeve. To je koncept koji se fokusira na integriranje različitih odjela unutar poduzeća (poput računovodstva i financija, marketinga i ljudskih resursa) kako bi ostvarili svoje strateške ciljeve. Izraz strateško planiranje u osnovi je sinonim za strateško upravljanje.

Što je strateški plan?

Strateški plan je dokument koji definira dugoročni plan poslovanja a koji se sastoji od:

  • Pregleda trenutnog stanja,
  • Definiranja ciljeva,
  • Definiranja akcija za postizanje ciljeva,
  • Prepoznavanje izazova koji se mogu pojaviti.

Obično obuhvaća razdoblje planiranja od pet godina i komunicira plan na visokoj razini za postizanje ciljeva do kraja ovog razdoblja.

Koja je razlika između strateškog plana i poslovnog plana?

Za razliku od strateškog plana koji je postavljen na visokoj razini i definira duži vremenski period, poslovni plan je detaljan planski dokument koji, na specifičan način, definira kako doseći određenu točku ili cilj unutar razdoblja strateškog planiranja. Poslovni plan pokriva detaljne financijske projekcije, potrebe za investicijama, potrebe za razvojem novih proizvoda, marketinške strategije, uvođenje novih proizvodnih linija itd. Poslovni plan dokumentira što se mora dogoditi u kratkom roku da se poslovanje uskladi s ciljevima strateškog plana.

Ukratko, strateški plan postavlja ciljeve na visokoj razini te određuje put, dok poslovni plan utvrđuje specifičnosti kako postupiti dalje na tom putu.

Kada je potrebno strateško planiranje?

Strateški plan biti će vam potreban u situacijama kada:

  • Je vaše tržište doživjelo dramatične promjene, a vaše stari plan više nije relevantan.
  • Tražite značajnu investiciju u svoje poslovanje.
  • Imate nadzorni odbor koji zahtjeva strateški plan.
  • Ako ste na novoj rukovodećoj poziciji (šef odjela, novi predsjednik ili izvršni direktor) i nema strateškog plana ili je zastario (5+ godina).
  • Tražite rast kroz partnerstvo, spajanje ili akviziciju.
  • Vaš tim naporno radi, ali ne u istom smjeru. Pojedini dijelovi organizacije postižu rezultate, bez ikakve suradnje na zajedničkim ciljevima.

Jednom kada imate svoj strateški plan, preispitajte ga svake dvije do tri godine ili kad se pojavi potreba za time. Cjelovit strateški plan trebao bi se izrađivati ​​svakih pet godina ili kada dođe do promjene rukovodstva.

Proces strateškog planiranja

Proces strateškog planiranja zahtijeva veliko promišljanje i planiranje od strane menadžmenta više razine poduzeća. Prije nego što se dogovore o akcijskom planu, a zatim odrede kako ga strateški provesti, rukovoditelji moraju razmotriti mnoge moguće opcije. Na kraju će se dogovoriti o strategiji koja će najvjerojatnije dati pozitivne rezultate i koja se može izvesti na troškovno učinkovit način s velikom vjerojatnošću uspjeha.

Razvoj i provedba strateškog planiranja obično se provodi u tri koraka:

 1. Definiranje strategije

U procesu definiranja strategije poduzeće će najprije procijeniti svoju trenutnu situaciju obavljajući unutarnju i vanjsku reviziju. Svrha toga je pomoći identificirati snage i slabosti organizacije, kao i mogućnosti i prijetnje (SWOT analiza). Kao rezultat analize, menadžeri odlučuju na koje se planove ili tržišta trebaju usredotočiti ili odustati, kako najbolje rasporediti resurse tvrtke i hoće li poduzeti radnje poput širenja kroz zajedničko ulaganje ili spajanje.

2. Provedba strategije

Nakon što je strategija definirana, poduzeće mora uspostaviti određene ciljeve i dodijeliti resurse za njezino provođenje. Učinkovita provedba strategije uključuje razvoj čvrste strukture ili okvira za provedbu strategije, maksimiziranje korištenja relevantnih resursa i preusmjeravanje marketinških napora u skladu s ciljevima strategije.

3. Evaluacija strategije

Vaš postupak strateškog planiranja neće biti učinkovit ukoliko svi ne učine svoj dio. Zbog toga morate stalno nadgledati i upravljati izvedbom i podešavati sve komponente koje ne dovode do zadovoljavajućih rezultata. Ponekad će biti potrebno ponoviti postupak strateškog planiranja ako bilo koji korektivni postupci koje poduzmete nisu uspješni. Nastavite prikupljati nove i relevantne podatke koji bi vam mogli koristiti u budućem strateškom planiranju koje se može dogoditi.

Uspješna poduzeća znaju svoj cilj i imaju akcijski plan za postizanje tog cilja. Ako još niste jedno od tih poduzeća, možete biti. To je krajnji način da pomognete svom poslu da ostvari svoj puni potencijal. Najbolje od svega je to što se vaš strateški plan može neprestano mijenjati kako bi  udovoljilo promjenjivim potrebama.