Kontaktirajte nas

Uz nas je lakše!

"Ako ne znaš kuda ideš, svaki te put vodi do – nigdje." ~ Henry Kissinger

Poslovno planiranje

U današnjem načinu poslovanja kada u svakom trenutku „prijeti“ konkurencija a resursi su ograničeni iznimno je bitno planiranje budućeg poslovanja jer se adekvatnim planiranjem bolje upravlja poslovanjem odnosno omogućava se efikasnije i učinkovitije korištenje raspoloživih resursa ali i planiranje potrebnih resursa.

Poslovno planiranje kreće od poznavanja dosadašnjeg poslovanja za što je bitno voditi kvalitetno računovodstvo / knjigovodstvo sa prikupljenim što je moguće više informacija na temelju kojih se radi detaljna financijska analiza poslovanja.

Poslovno planiranje i poslovno okruženje

Drugi važan dio kod poslovnog planiranja je spoznaja odnosno analiza poslovnog okruženja te sagledavanje pozicije poduzeća u odnosu na poslovno okruženje. Raznim analizama kao što su npr. SWOT analiza, Cost Benefit analiza i PEST analiza dobiva se jasnija slika o prednostima i nedostacima poduzeća u odnosu na konkurenciju i tržište.

Izrada poslovnog plana se radi za jednu poslovnu godinu. Poslovni plan uzima u obzir postojeće stanje poslovanja, ali ono mora biti usklađeno s dugoročnim strateškim ciljevima poduzeća.

Obzirom je izrada poslovnog plana projekcija budućih poslovnih događaja ne treba ga se slijepo držati cijelu godinu već je iznimno bitno pratiti ostvarenje i promjene na tržištu kroz godinu te ga po potrebi korigirati tj. usklađivati poslovne odluke sa promjenama.